/رویدادها

گردآوری صنعت خرده فروشی

گردآوری صنعت خرده فروشی / 21-22 مهر

اکنون با خوشحالی اعلام می کنیم که نمایشگاه IRX & EDX در 13 و 14 اکتبر 2021 در NEC به صورت رایگان برگزار می گردد. همه می دانیم که بازار خرده فروشی در نتیجه COVID-19 به وضوح در حال تغییر است. یک مطالعه اخیر توسط Kantar به این نتیجه رسید که عادت های خرید در قرنطینه حتی بعد از دوران همه گیری کرونا هم ادامه پیدا خواهد کرد بطوریکه 33 درصد از خانوارها معتقدند حجم خریدهای آنلاین آنها افزایش داشته است.

علاوه بر این ، گزارش eMarketer در ماه می 2020 نشان داد که فروش تجارت الکترونیکی خرده فروشی بریتانیا 5/27 درصد از کل خرده فروشی های امسال را به خود اختصاص داده و این نسبت تا سال 2024 به یک سوم خواهد رسید.

اینجا مکانی برای ارائه دانش ، بینش ، الهام و ارتباطات در صنعت خرده فروشی است تا مطمئن شوید یک قدم جلوتر از رقبای خود هستید و می توانید در دنیای دیجیتال جدید پیشرفت کنید.

برای شرکت در این رویداد اینجا کلیک کنید.