/رویدادها

رویداد آنلاین CMO Digital Summit

مدیران ارشد بازاریابی به دلیل تحول در رفتارهای مشتری و تغییر شتابان به سمت تجارت الکترونیک به دلیل همه گیری ویروس کرونا در جهان با رگباری از چالش های جدید در مورد جذب مشتری جدید و نگهداری مشتریان قدیمی مواجه هستند.

رویداد CMO Digital Summit North America در روزها ۷ تا ۹ jun برابر با ۱۷ تا ۱۹ خرداد ماه بصورت آنلاین با هدف تکامل مهارت های بازاریابی برگزار خواهد شد. در این رویداد می توانید درباره رویکرد خود با کارشناسان صنایع مطرح در حوزه‌های مختلف بررسی کنید و بینش خود را در مورد چالش‌های حیاتی کسب‌وکار خود به اشتراک بگذارید همچنین صنعت خود را به طور مشترک به سمت جلو سوق دهید.
شرکت کنندگان با حضور در این رویداد امکان ارتباط با بیش از ۷۰ نفر از رهبران ارشد بازاریابی را خواهند داشت تا یک دستور کار مناسب برای رویارویی با چالش‌های حیاتی کسب‌وکار فعلی خود و پیشبرد صنعت به جلو در اختیار داشته باشد.

مزایای حضور در این رویداد به نقل از برگزار کننده دستیابی به موارد زیر است:

۱- ارتباطات جدید با رهبران ارشد همفکر

۲- آگاهی از راهکارهای نوظهور در کسب و کار

۳- درک تاثیر فناوری جدید

۴- به دست آوردن طیف وسیعی از دانش در مورد پروژه های جدید

۵- تسریع روند پروژه‌های کلیدی از طریق مشارکت های جدید

و بسیاری موارد دیگر


می‌توانید با مراجعه به وب سایت gdssummits جزئیات بیشتری از نحوه برگزاری رویداد Digital Summit North America اطلاعات بیشتری کسب نموده و ثبت نام کنید.