/تحلیلی

دسته بندی فعالیتهای تجاری (بیزینس ها)


فعالیتهای تجاری (کسب و کار) را در دوسته عمده می توان تقسیم بندی کرد:

 • صنعت
 • تجارت

صنعت:

فعالیتی که در آن موادی خام به موادی مفید، قابل استفاده و کاربردی تبدیل می شوند. فعالیتهای مربوط به تولید و فرآوری و همچنین فعالیتهای مربوط به پرورش و تولید مثل حیوانات یا سایر گونه های زنده نیز در دسته صنعت قرار می گیرند. هدف صنعت ایجاد سود از تغییر فرم مواد اولیه به محصولات نهایی مفید است. یک صنعت ممکن است کالاهای مصرفی یا سرمایه ای تولید نماید. محصولاتی مانند نان، کره، پارچه، دستگاه رادیو و ... کالای مصرفی به حساب می آیند. این نوع از کالا بطور مستقیم توسط مصرف کنندگان تهیه و مورد استفاده قرار می گیرند. کالاههایی مانند ماشین آلات، سیمان، تجهیزات صنعتی و ... کالاهای سرمایه ای نامیده می شوند زیرا اکثر آنها در فرآیند تولید محصولات مصرفی و یا سرمایه ای دیگری مورد استفاده قرار می گیرند.

حوزه صنعت را می توان در سه دسته گسترده طبقه بندی کرد:

 • صنعت اصلی
 • صنعت ثانویه
 • صنعت سوم

صنعت اصلی

این صنعت به عنوان صنعت استخراجی هم شناخته می شود. این حوزه شامل فعالیتهای تولید ثروت بطور مستقیم از منابع طبیعی (هوا، آب، زمین و ...) است. صنعت اولیه یا اصلی بر استخراج و پردازش منابع طبیعی تأکید دارد و به شرح زیر دسته بندی می شود:

صنعت استخراج:

محصولات و مواد اولیه را از منابع طبیعی استخراج می کند. مواد اولیه ای که اکثر آنها بخشی از خاک یا زمین محسوب می شوند و برای تأمین مواد خام مورد نیاز صنایع تولیدی استخراج می شوند. در اینجا منظور تنها معادن و حفاری های نفتی نیست و کشاورزی، چوب بری، شکار و ماهیگیری هم در این دسته قرار می گیرند. در واقع هر آنچه از منابع زمینی تأمین می شود.

صنعت ژنتیک:

صنایع فعال در زمینه های پرورش ارگانیک موجودات زنده مانند پرندگان، گیاهان و حیوانات. برای مثال گاوداری ها، پرورش ماکیان، پرورش ماهی، گلخانه ها و ... در این دسته قرار می گیرند.

صنعت ثانویه

این صنعت درگیر تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی است. در واقع موادی که در صنایع اولیه یا اصلی استخراج و تهیه می شوند ماده خام صنایع ثانویه به حساب می آیند. فعالیت صنعت ثانویه تبدیل مواد خام از طریق واحدهای صنعتی به مواد مصرف نهایی است و به شرخ زیر تقسیم بندی می شوند:

صنایع تولیدی:

این صنایع مواد اولیه یا کالاهای نیمه تمام را به کالای آماده تبدیل می کنند. این صنایع با تغییر شکل مواد خام سودمندی ایجاد می کنند.

صنایع ساختمان (عمران):

این صنعت شامل فعالیتهای عمرانی است. صنایع مربوط به ساخت ساختمانها، راهها، سدها و ... . در این صنایع برخی مواد تولید شده صنایع اولیه یا اصلی و همچنین برخی مواد تولید شده در صنایع تولیدی (آهن، کاشی، آهک و ...) مورد استفاده قرار می گیرد.

1-3صنعت سوم

این صنایع، دغدغه ارائه خدماتی را دارند که جریان ارائه کالاها و خدمات را تسهیل می کند. این صنایع به فعالیتهای صنایع اولیه و ثانویه کمک می کنند.

شاید مایل به خواند این مقاله هم باشد: تبلیغات جستجوی پولی چیست؟ 

تجارت

بطور کلی می توان تجارت را فعالیتی در نظر گرفت که بطور مستقیم یا غیره مستقیم در توزیع کالا و ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی کمک می کند. تا زمانی که کالاهای تولیدی به دست مصرف کنندگان نرسد تولید آنها هیچ سودمندی نخواهد داشت. کالاها در مکانی تولید می شوند و مصرف کنندگان در مکانهای متعددی پراکنده اند. تجارت را می توان در دو دسته اصلی دسته بندی کرد:

 • بازرگانی (داد و ستدد)
 • کمک به بازرگانی

بازرگانی (داد و ستند)

بازرگانی جزو لاینفک تجارت است و شامل خرید و فروش کالا و خدمات می شود. این فعالیت خریداران، فروشندگان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان را دور هم جمع می کند، در واقع پیوندی بین تولید کننده و مصرف کننده را به وجود می آورد.

فعالیتهای بازرگانی را میتوان در دو دسته تقسیم بندی کرد:

 • بازرگانی داخلی

به داد و ستد کالا یا خدمات در مرزهای یک کشور اطلاق می شود. این نوع، به بازرگانی خانگی یا داخلی معروف است، در این شیوه کالا و خدمات تنها با ارزی داخلی و رسمی داد و ستد می شود. خود داد و ستد یا بازرگانی داخلی نیز دو گونه است: عمده فروشی و خرده فروشی

 • بازرگانی خارجی

زمانی که داد و ستد کالا و خدمات فراتر از محدوده مرزهای یک کشور صورت می گیرد آن را بازرگانی خارجی می گویند. به تجارت و بازرگانی بین دو کشور گفته می شود. در بازرگانی خارجی بازار بسیار گسترده است. این نوع از بازرگانی به چند دسته تقسیم می شود:

صادرات، واردات، دپوی کالا (انبارداری بین المللی)

 • کمک به بازرگانی (تسریع کنندگان بازرگانی)

فعالیتهایی که به جریان روان بازرگانی کمک می کنند تحت عنوان کمک به بازرگانی شناخته می شوند، این فعالیتها داد و ستد را تسریع می بخشند و موانع مختلف بر سر توزیع کالا را رفع می کنند که عبارتند از:

 • حمل و نقل و ارتباطات
 • بانک و امور مالی
 • بیمه
 • انبارداری
 • تبلیغات